Etnografska zbirka

Općina Promina

Tradicijski pribor za tekstil - Sumpreš

Šumpreš, sumpreš - starinska željezna pegla u koju se stavljao žar iz ognja u vrijeme kad još nije bilo električne energije.