Etnografska zbirka

Općina Promina

Tradicijski pribor za tekstil - Gliva za štopanje